Postleninisme 3

Postleninisme 3 som åpner i AvisTegnernes Hus, Drøbak 8. november 2014, er Berit Overgaards aller siste flørt med Sovjet Staten. Denne gangen tar hun et definitivt farvel med Lenin i en burlesk installasjon. Hun bruker objekter og effekter fra Postleninisme 1. og 2. Mens hun tidligere har dekorert, kastrert og med ironi kanonisert Leninfiguren, vil hun som en siste gest, med denne symboltunge installasjonen, gjøre det som Russland hittil ikke har klart, begrave Leninfiguren.

Dette er også en Postleninistisk Basar. Her kan man tilegne seg trofeer som Leninmerker, Jubileumsrubler, Sovjetfaner, Leninskulpturer og en variasjon av Leninbilder i små og store formater. Selv sier hun dette om bakgrunn for denne siste Lenininstallasjonen:
I Sovjet tiden kunne man stille Lenin viktige spørsmål. Selv etter han var plassert i Mausoléet kunne man det, og Lenin svarte. På alle spørsmål svarte Lenin. (ref. Andrej Vosnesenskij).
I år er det 23 år siden Sovjetstaten ble oppløst. Russland er atter en religiøs stat der den russisk-ortodokse kirken igjen inntar en sentral plass.

Men fortsatt ligger Vladimir Ilitsj Lenin i Mausoléet på Den Røde Plass som Den Ultimate Souvenir. Da jeg besøkte Mausoléet i september 1997, spurte jeg Ham: «Vladimir Ilitsj, vil du fortsatt ligger her på utstilling?» Da svarte Lenin: « Nei, jeg har lidd nok for mine synder. La meg nå få smuldre opp i Moder Russlands jord».

Med glede kan vi opplyse at åpningen vil bli foretatt av:
Kjell Dragnes, Russlandsekspert og utenriksredaktør i Aftenposten.

Se bilder fra utstillingen i AvisTegnernes Hus, Drøbak november 2014:
Russisk basar og åpningKorsgang i Drøbak og kirkerommet
Arbeider Ikonostase Jordfestelse, november 2015