Korsgang i Drøbak og kirkerommet

Bildene viser Korsgang i Drøbak og kirkerommet i forbindelse med åpningen av utstillingen «Postleninisme 3» i AvisTegnernes Hus, november 2014:
Foto: Håvard Sæbø

Se andre bilder fra utstillingen i AvisTegnernes Hus, Drøbak november 2014:
Russisk basar og åpning
ArbeiderIkonostase Jordfestelse, november 2015