Lenins jordfestelse november 2015

Foto: Trine Suphammer

Se andre bilder fra utstillingen i AvisTegnernes Hus, Drøbak november 2014:
Russisk basar og åpningKorsgang i Drøbak og kirkerommet
ArbeiderIkonostase